Olshammarsgården

Verner von heidenstams födelsehem, Herrgården, byggd på 1820-talet av Carl Rüttersköld, Verner von Heidenstams morfar. Flygelbyggnaden kom också till vid samma tid.
Huset är idag en kombinerad byggdegård och värdshus. Med bla. servering och rumsuthyrning.

Olshammar är ett av Sveriges äldsta industriområden. Redan på 1200-talet fanns här tegelbruk.
Herrgården låg då längre ner i trädgården, mot söder.
Tegelbruket var i drift till 1922, en epok på ca 700 år. Munksjö AB köpte Aspa Bruk 1917 och började bygga sulfatfabriken som finns kvar än idag. Fabriken sysselsätter ca 220 personer och tillverkar runt 175.000 ton pappersmassa per år. Företaget heter i dag åter Munksjö Aspa Bruk AB.

DE TOLV APOSTLARNA

Bakom Olshammarsgården finns De Tolv Apostlarna. Tolv stora lindar planterade 1820 i form av en berså.

Från ca 1860 har träden fått växa fritt och är idag ca 140 år gamla. När man såg att de blev 12 träd fick de namnet
De Tolv Apostlarna och ska alltid vara tolv så om något träd blir dåligt så ska det tas bort och ett nytt planeras där.