Kräftfiske

Kräftorna i Vättern är unika, det rena klara

vattnet gör att Kräftorna är mycket rena

och fina att hantera, bara att koka.

Hitills har tillgångarna på kräftorna kring

norra Vätterns skärgård varit god,

vilket vi även förutsätter i år.

Tag med släkten, vännerna , arbetskamraterna

eller varför inte bjuda dina kunder på en

oförglömlig Kräftnatt.

En kräftfiskenatt