Verner von Heidenstam

Verner von Heidenstam föddes i det nordöstra gavelrummet på nedre plan, den 6 juli 1859.Rummet är idag bevarat med möbler från Verner von Heidenstams tid. Där finns ett originellt dörrfoder på vilket Verner von Heidenstam med släkt har mätt sin längd; Verner von Heidenstams längd finns markerad från 4 till 21 års ålder. I rummet finns en Mariebergskakelugn ditflyttad från Naddö där skalden bodde under sin glansperiod i början på 1900-talet.

Verner von Heidenstam Nobelpristagare 1916. Karolinerna och Folkungaträdet är tillsammans med
Nya Dikter hans mest kända verk.
Självbiografin När Kastanjerna Blommade behandlar minnen från Ohlshammar. Verner von Heidenstam avled 1940. Han ligger begravd på Övralid, där han bodde de sista 15 åren.

Ett känt citat: "Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge." (Ur dikten Åkallan och löfte)

ENSAMHETENS TANKAR

Jag längtar hem sen åtta år,
i själva sömnen har jag längtan känt
Jag längtar hem. Jag längtar var jag går
- men ej till människor! Jag längtar marken
jag längtar stenarna där barn jag lekt.

VALLFART OCH VANDRINGSÅR 1888.

Årets Övralidspris går 2016 Karin Johannisson