Birgittakyrkan

Uppkallad efter den Heliga Birgitta, vars make Ulf Gudmarsson ägde Olshammar på 1320-talet. Olshammar var då en större gård och ett tegelbruk. Enligt traditionen uppförde Birgitta ett kapell på den plats som kyrkan står idag. Kyrkan är byggd 1620 sv Eric Hand som var barnbarn till Erik XIV.

Glasmålningarna, i form av vapensköldar, tillverkade i Riga, föreställer Eric Hand och hans vapenbröder under 30-åriga kriget. Dessa är mycket välbevarade.

Kyrkan restaurerades 1785 av en tysk bruksägare, Carl von Wahrendorff. Då fick kyrkan sitt nuvarande utseende med altare och predikstol sammanbyggda. Detta är mycket ovanligt i Svenska kyrkor. Wharendorff försåg kyrkan med flera fina prydnadsföremål, tre gresaille-målningar av holländaren Jacob de Wit, en silverkrona och nattvardssilver m.m. Carl von Wahrendorff var en framstående bruksägare, som gjorde mycket för bygden som även syns idag.

i början av 1800-talet blev Carl Rüttersköld ägare till Olshammar. Han var morfar till Verner von Heidenstam. Kyrkan tillhörde gården och när Verner von Heidenstam sommartid bodde på gården fick han använda kyrkan som lekstuga. Han grundade där ett sagorike "Lajsputta" och ristade jordens mitt i en tegelsten framför altarringen.
Om sin barndom och livet på gården berättar Verner von Heidenstam i sina memoarer "NÄR KASTANJERNA BLOMMADE".
Kyrkan byggdes som brukskyrka och var privatägd till 1982. Idag tillhör den Hammars Församling. Regelbundna gudstjänster hålls en gång i månaden och vid större helger.

BIRGITTASTENEN

Stenen finns strax söder om kyrkan. Från denna steg Birgitta upp på sin häst för att sedan rida över Vättern till Vadstena. Om man synar stenen noga hittar man hennes fotavtryck på den och under stenen finns nyckeln till hennes källare.